Årsmötet uppskjutet

Vårt årsmöte är annonserat till söndag 9 maj, men som du säkert har insett är det omöjligt att genomföra på normalt sätt, även om vi hade tänkt ha det utomhus med avstånd mellan deltagarna osv. Nu är det är max 8 deltagare som gäller. Restriktionerna kanske kan komma att ändras inom kort, men nu är […]

Läs mer

Utflykten till Igeln

På lördag 10/4 med avfärd från Coop-parkeringen i Hallsberg kl. 8.00 går vår nästa gemensamma utflykt i Hallsbergs naturskyddsförening. Till den lilla fågelsjön Igeln. Jag står vid parkeringen vid Coop på lördag kl. 8.00 beredd att visa vägen till Igeln. Jag kan däremot inte åta mig att ta med någon i bilen. Vi följer Folkhälsomyndighetens […]

Läs mer

Städning av naturstigen runt Vibysjön

Lördag 1 november samlades intresserade personer för att i föreningen Vibybygdens regi städa den nyligen utvidgade naturstigen runt Vibysjön. Arbetet hade förberetts av Benjamin Lundquist med lappar som beskrev olika arbetsuppgifter man kunde åta sig. Vi tog vårt parti av stigen, norr om Viby prästgård. Kerstin J. Sören K. och Ingrid O. ser till att […]

Läs mer