Stocksätterskogen

Äntligen har åtminstone en del av Hultaskogen i Hallsberg blivit naturreservat!


Invigningen skedde 23 augusti 2018


Kommunalråden Magnus Andersson (s) och Andreas Tranderyd (mp) hjälptes åt att klippa bandet.


Karl Gustaf Nilsson som arbetat med området och inventerat dess flora berättade om naturvärdena.


Bertil Fredriksson har arbetat med minnet av folkparken som låg i reservatsområdet.


En dagisgrupp kom för att använda lekplatsen i reservatet.


Och ekorren skuttade glatt vidare i sitt nya reservat.