Städning av naturstigen runt Vibysjön

Lördag 1 november samlades intresserade personer för att i föreningen Vibybygdens regi städa den nyligen utvidgade naturstigen runt Vibysjön. Arbetet hade förberetts av Benjamin Lundquist med lappar som beskrev olika arbetsuppgifter man kunde åta sig. Vi tog vårt parti av stigen, norr om Viby prästgård. Kerstin J. Sören K. och Ingrid O. ser till att […]

Läs mer