Styrelsen 2024

Ordförande: Ingela Wallin, Bäckvägen 7, HALLSBERG, 070-276 41 03
Vice ordf.: Sture Hermansson, Soldatv. 11, 694 30 HALLSBERG; 072-721 35 87
Sekreterare: Ingrid Ohlsson, Nordanbro Nordhaga 148, 694 95 VRETSTORP; 0730-210 268
Kassör: Ingrid Ohlsson, Nordanbro Nordhaga 148, 694 95 VRETSTORP; 0730-210 268
Ledamot: Anders Bolinder, V. Storgatan 93, 694 30 Hallsberg, 073-423 38 77
Ledamot:
Kerstin Jansson, V. Storgatan 7B, 694 30 Hallsberg, 070-297 63 05
Ledamot: Gunnar Hurtig, Hässlebergsvägen 8, 694 31 Hallsberg, 070-560 89 01
Ledamot: Britt Nyblom, Östanfallagatan 1, 694 72 Östansjö, 070-595 06 13
Ledamot: Per Karlsson Linderum, Babelsvägen 2, SKÖLLERSTA, 072-513 60 29
Ledamot: Kerstin Pettersson, Nytorgsgatan 7A, 694 33 HALLSBERG. 070-819 23 18