Styrelsen 2019

Ordförande: Ingela Wallin, Bäckvägen 7, 694 36 HALLSBERG; 070-276 41 03
Vice ordf.: Sture Hermansson, Soldatv. 11, 694 30 HALLSBERG; 0582-135 87
Sekreterare: Arne Holmer, Svalstigen 4, 697 31 PÅLSBODA; 073-042 98 65
Kassör: Ingrid Ohlsson, Nordanbro Nordhaga 148, 694 95 VRETSTORP; 0582-71037
Ledamot: Irene Eriksson, Rävhult 614, 694 91 HALLSBERG; 070-517 85 70
Ledamot:
Maria Eriksson, Lingongatan 26, 69437 HALLSBERG; 073-570 51 26
Ledamot
: Kerstin Johansson, Dalvägen 1, 694 37 HALLSBERG; 076-782 80 60
Ledamot: Anette Nilsson, Allégatan 20, 694 31 HALLSBERG; 073-044 99 58
Ledamot: Monica Nilsson, V Storgatan 83, 694 30 HALLSBERG. 073-068 90 45
Ledamot:
Kerstin Pettersson 694 33 HALLSBERG; 0582-144 38
Ledamot: Rune Torstenson, Bulltorp 256, 694 95 VRETSTORP; 070-308 98 25