Styrelsen 2017

Ordförande: Ingela Wallin, Bäckvägen 7, 694 36 HALLSBERG; 0582-16153
Vice ordf.: Sture Hermansson, Soldatv. 11, 694 30 HALLSBERG; 0582-135 87
Sekreterare: Arne Holmer, Svalstigen 4, 697 31 PÅLSBODA; 0582-407 58
Kassör: Ingrid Ohlsson, Nordanbro Nordhaga 148, 694 95 Vretstorp; 0582-71037
Ledamot: Tage Aronsson, V Storgatan 15, 694 30 Hallsberg; 0582-300 51
Ledamot: Kerstin Pettersson 694 33 HALLSBERG; 0582-144 38
Ledamot: Sture Sjöstedt, Krokvägen 27, 694 35 Hallsberg; 0582-12781
Ledamot: Sven Nederman, Nytorgsg. 6, 6tr. 694 33 HALLSBERG; 0582-143 42
Ledamot: Ingemar Hallberg, Hökvägen 28, 697 31 Pålsboda; 0582-401 06
Suppleant: Kerstin Johansson, Dalvägen 1, 694 37 Hallsberg; 0582-102 07
Suppleant: Anette Nilsson, Allégatan 20, 694 31 Hallsberg; 073-044 99 58