Det är vår i Herrfallsäng!

En vårkoll 28 april 2015. Vitsipporna blommade i utspridda grupper över hela ängen Det fanns nya uppmuntrande skyltar uppsatta på olika ställen i ängen. Man måste vända upp dem själv för att läsa dem. Här är en bild om samspelet mellan blommor och pollinatörer. Kungsängsliljorna hade inte riktigt slagit ut än. Men det var nära. […]

Läs mer

Vårkollen

En forskningsuppgift för alla att delta i: Är våren ovanligt tidig eller sen i år? Håller den globala uppvärmningen på att slå igenom hos oss? Svenska botaniska föreningen vill studera vårens ankomst  och jämföra med en undersökning för hundra år sedan. Du kan delta genom att gå ut under valborgshelgen 30 april – 1 maj […]

Läs mer

Lite aktiviteter genomförda

Vi har genomfört de första aktiviteterna på årets program, och dessutom gjort en arbetsinsats i Broby äng. Nu är naturstigen framkomlig överallt och i de områden där kommunens folk röjde för några år sedan har vi röjt upp bland det uppkomna slyet. Arne har haft med sig kameran och lagt upp bilder på våra aktiviteter […]

Läs mer