Broby äng

Hämta broschyren till naturstigen som pdf: Naturstigen_Broby äng

Broby äng i Viby är ett kommunalt naturreservat som ägs gemensamt av Hallsbergs kommun och kyrkan.
Hallsbergs naturskyddsförening står som delaktiga i ansvaret för skötseln.

100_Brobyangvar
Broby äng ligger i Viby. Åk från  Vallby eller Brändåsen. Följ skyltning Naturreservat.

110_P1040603
Reservatet består av en öppen del som slås varje år och en sluten lövskog som ska lämnas för fri utveckling.

120_O5158220
Ängen är vackrast på våren när svalört, vitsippor m.fl. blommar

130_P1030074
I lunden blommar blåsippan ur mattan av fjolårslöv.

140_P1050762
Naturstigen avtecknar sig i vitsippsmattan som brer ut sig under ekar och hassel.

150_P1060669p2
Nästroten är en ovanlig orkidé som växer i Broby äng. Den saknar klorofyll och parasiterar på en svamp i jorden.

160_DSCF0522
Vi har tidigare slagit en del av ängen med liar och slåtterbalk men nu har kommunen tagit över slåttern.

 170_Naturstigen_karta
Vi har röjt en naturstig genom lövskogen och gjort en informationsbroschyr som du kan ta i lådan vid parkeringen.

180_P1010977
Naturstigen rensas.

190_P1050499
Under invigningen av naturstigen stannade vi till och studerade mossväxten på en nyligen fallen asp.

200_O4186482
Vi lyckades få lite marknadsföring i Nerikes Allehanda

 210_O4062060
För att gynna några av ekarna i lunden röjer här kommunens folk i ett par mindre områden.

220_O4092723
Här ska ekarna växa bättre, medan ved och ris lämnas kvar som substrat för svampar och smådjur.

230_P1040696
En holk för skogsduva monteras upp. Skogsduvans hoande hördes senare i lunden.

240_OA134210
Svamparna utgör det värdefullaste bidraget till den biologiska mångfalden i Broby äng. Över 500 arter har noterats här varav flera rödlistade. Här är det en mycket vanlig art, honungsskivling, som gett sig på ett dött träd.
Läs mer om svamparna i Broby äng här

250_P1240037 och HDR
Den rödlistade kandelabersvampen växer på asplågor i lunden.

260_O9153408
Grönskål växer på död ved som kan färgas grön av svampens mycel.

270_P7210029p
Vargmjölk är en slemsvamp som bildar röda små kuddar när den ska bilda sporer

280_O8073195
Stiftsvampen Stemonitis axifera är en annan slemsvamp som växer på död ved.

290_P4040059
Mossfloran är också rik med många av lövskogens arter.

300_11-10-02_161420_M=B_R=8_S=4_122-124_fsk
Lundlummermossa är en bladlevermossa som växer på stenblock i lunden

310_O6169511
Broby äng har inga större vatten i närheten, men här är ändå en blåbandad jungfruslända på besök i ängen.

320_P8020016
Vid slåttern för några år sedan stötte vi på ett bo av buskmus. Vi täckte över det och hoppas att mamman hittar tillbaka.

330_OA224504_pp_f
Även hösten är vacker när alla löven täcker marken med en guldgul matta.

340_P1060001_a25bc
Vinter i Broby äng.