Våra stadgar

Stadgarna för Hallsbergs naturskyddsförening antogs 2014.

Du kan läsa dem som pdf här: Stadgar HNF 2014.