Vattensalamandrar

Övriga groddjur i Hallsberg finns på sidorna Vanlig padda respektive Åkergroda och vanlig groda
Läs en artikel om  grodans år från Anemonen.

Salamandrarna i Sverige är små amfibier med en lång stjärt som fungerar som stjärtfena när de simmar. Vår och försommar kan man finna dem i lekvattnet, men sedan går de upp och lever ett undanskymt liv under resten av året.

Daniel Gustafsson på länsstyrelsen i Örebro har doktorerat på större vattensalamanderns livsmiljöer.
En sammanfattning av hans slutsatser är: ”Varma vattensamlingar med artrik vegetation, men utan fisk och kräftor, omgivna av lövskog och betesmarker visade sig vara särskilt värdefulla”

P1190086I denna damm i Tomta hagar leker både grodor och salamandrar på våren

P1190119Mindre vattensalamander. En hane simmar efter en hona

P1190131Större vattensalamander. Hanen får en kam på ryggen och är mörk på sidan

P1190132På sidan av stjärten har den större vattensalamandern en silverblänkande rand.