Vårbesök vid Igeln

2023-04-15 Igeln är vår fågelsjö i skogen söder om Hallsberg. Där finns ett fågeltorn som Kumla Naturskyddsförening en gång konstruerade och byggde. Vi försöker varje år göra ett gemensamt besök där under april månad. Förra året blev besöket inställt eftersom det var planerat till dagen efter det oväntade snöfallet den 7 april och vägen då […]

Läs mer

Mosipporna på Vissbodamon

14 maj 2023 Mosippan är rödlistad i kategorin VU (Starkt hotad) men på Vissbodamon strax norr om Åsbro växte förr många mosippor. De fick emellertid allt svårare att överleva och dog en efter en utan att lämna avkomma. Vår medlem Arne Holmer har arbetat med ett program för att få tillbaka mosipporna bl.a. på Vissbodamon. […]

Läs mer