Mosippan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi kallar vår medlemstidning för Anemonen, och i vår logotyp har vi en mosippa. Sambandet mellan de båda är förstås att mosippan kan kallas Anemone vernalis på latin (även om dess aktuella namn är Pulsatilla vernalis)

Bakgrunden är att den första art som beskrivits från Hallsbergs kommun är mosippan. Det var Linné själv när han på väg söderut under sin skånska resa 1749 passerade Hjortkvarn och fick se mosippan ”i myckenhet” i skogen. Du kan läsa om det i Anemonen nr 1 2007. Året när Linné skulle ha fyllt 300 år.

Numera får man inte se mosippan i myckenhet i skogen. Den är i stället rödlistad i kategorin EN (starkt hotad)! Du kan läsa mera om det på Artdatabankens sida med artfaktablad om mosippan.

Arne Holmer är inte bara sekreterare i vår krets av Naturskyddsföreningen. Han har också arbetat mycket med att rädda mosippan kvar i vårt område. Du kan läsa om det i Anemonen nr 2  2007. Hans arbete har uppmärksammats i vida kretsar: Arne berättade om det under föreningskonferensen vid Svenska botaniska föreningens årsmöte 2012, och skrev sedan på begäran en artikel om det i Svensk Botanisk Tidskrift nr 5  2012.

1 maj 2011 kunde vi studera resultatet av Arnes arbete vid en föreningsutflykt. En berättelse med bilder finns i vårt bildarkiv.

Vissbodamon är en klassisk växtplats för mosippan i Närke. Här kan du se några bilder därifrån

P1180654pmEn av Arnes mosippor på Vissbodamon