Vi protesterar mot lokaliseringen av stora vindkraftverk i Odensvi

Stena renewable vill bygga 7 nya 270 m höga vindkraftverk i Odensvi, direkt väster om Naturreservatet och Natura 2000 området Dovrasjödalen. Se deras presentation: https://www.stenarenewable.com/vindparker/odensvi/ Vi har lämnat synpunkter som går ut på att vi anser det är helt fel plats att bygga nya stora vindkraftverk. Lär våra synpunkter här: Samrådssvar om Vindkraftpark Odensvi

Läs mer

Svamputflykten inställd

Nu på lördag 5 september hade vi planerat vår årliga svamputflykt. Efter ihärdigt sökande i skogarna har vi ändå inte lyckats hitta något svampställe vi kan använda i år. Därför måste vi ställa in denna aktivitet. Det känns särskilt tråkigt efter att vi tvingats ställa in så många aktiviteter på grund av coronapandemin, men så […]

Läs mer