Svamparna i Broby äng

Broby äng blev naturreservat framförallt på grund av sin rika svampflora. Under åren har allt flera svamparter upptäckts i området och i början av april 2020 var vi uppe i ca 485 arter.
I Anemonen 2012 nr 2 presenterades några av dem.

Under april 2020 gjorde Karl Gustaf Nilsson och jag en ny insats för att hitta flera av de nedbrytande svampar som syns på våren. Resultatet blev att vi kunde utöka artlistan till 519 arter vilket jag skrev om i den senaste Anemonen. Där lovade jag också att du skulle kunna ladda ner listan i läsbar form. Här är den som pdf Svamplista Broby äng ver 2020-04-28

Här ska jag presentera några av alla svamparna. Sidan kommer att byggas på allteftersom.

Sharlakansvårskål  Sarcoscyphe coccinea s.lat.
Senaste nyfyndet var en scharlakansvårskål den 7 april i år. Den växer på små pinnar i marken, men vilken det var i detta fallet var omöjligt att avgöra.
De flesta svamparterna i Broby äng är inte skivlingar eller soppar utan svampar med små fruktkroppar som lever på att bryta ner dött material efter alla växterna.

Scharlakansvårskål i tveksam kondition när vitsipporna just börjat blomma

Gråskål Mollisia cinerea
Denna svamp lever på död ved av olika lövträd. Den är inte så lätt att upptäcka, men finns hela året.

Gråskål. De små grå skålarna med ljus ring är fruktkropparna där sporer bildas.

Lönntjärfläck  Rhytisma acerinum
Fläckarna på lönnarnas blad framträder framåt hösten. Det är svampens ”kropp” som syns. Till våren infekteras nya löv med sporer från svampen. Svampen skadar knappast trädet men en del tycker att de är missprydande. De kanske också kan ses som en dekoration på höstlöven.

Ovanligt tätt med tjärfläcker på dessa lönnlöv.

Stinksvamp Phallus impudicus
Stinksvampen gör skäl för sitt namn när de skjuter upp sina fruktkroppar fram på sommaren. Sporerna finns i den slemmiga vätskan på toppen av fruktkroppen och lukten lockar asflugor som brukar lägga sina ägg i ruttnande kött. Dessa flugor är ofta blankt blå eller gröna. De kommer till svampen, äter av den slemmiga massan och flyger vidare. De sprider då svampens sporer till nya platser.

Snart har flugorna tagit med sig hela spormassan från stinksvampen

Fortsättning följer…
/Sture H.