Åkergroda och vanlig groda

De andra groddjuren finns på sidorna Vanlig padda respektive Salamandrar
Läs en artikel om  grodans år från Anemonen.

Åkergroda och vanlig groda är svåra att skilja åt. Lättast är det på våren vid leken då hanarna av åkergrodan får en vacker blå färg. De har också olika läten. Åkergrodans har liknats vid en avlägsen skällande hund, medan den vanliga grodan låter som knarrande skor.
en sida från bioresurs.uu.se kan du jämföra lätena. Där finns också en bild på den lilla knölen på bakfoten som åkergrodan har.

P1190086I den här dammen i Tomta hagar leker både vanlig groda och åkergroda på våren

P1010618_2Grodorna låter mest när det mörknat. Den här bilden tog  jag kl.21.30  en kväll i Tomta hagar. Det var alldeles mörkt och både åker- och vanlig groda spelade för fullt i dammen framför mig. Jag tog en bild med blixt och det lyser tillbaka i alla grodögon som var riktade åt mitt håll.

P1180479
D
enna individ avslöjade sig strax efter fotograferingen genom att kväka som en vanlig groda.

O4133427Vanlig groda som laddar upp för en kväkning

O4133428Några sekunder efter förra bilden. Här hördes den vanliga grodans typiska knarrande läte.

O4133382Åkergroda under leken. Hanarna blir ofta blå medan honorna behåller sin bruna färg.

O4133403Hane och hona av åkergroda i amplexusställningen när hanen håller sig fast på ryggen av honan beredd att släppa ut sina spermier när hon lägger äggen i vattnet.

P1180491Äggsamlingar av vanlig eller åkergroda. Äggen ligger  i utbredda klumpar, till skillnad från paddans som ligger i strängar.