Vi ersätter Gimpeln med Tjälvesta äng

Lördag 21 maj hade vi planerat en exkursion till naturreservatet Gimpeln. Emellertid har det visat sig att stigen vi tänkt följa i reservatet inte är iordningställd, och terrängen krävande att ta sig fram i. Vi ersätter därför Gimpeln med Tjälvesta äng via en vandring runt Kyrksjön i Snavlunda. De som ändå känner att en krävande […]

Läs mer