Natur

Framförallt värnar vi om det kommunala naturreservatet Broby äng där vi har del i ansvaret för skötseln. Där har vi bl.a. hittat över 500 arter svampar

Det finns också ett naturreservat i tätorten Hallsberg. Det är Stocksätterskogen som invigdes 2018.

Mer finns under menyn Natur.