Aktiviteter 2022

Du kan hämta hela Höstprogrammet 2022 som pdf

Du kan också delta i verksamheten vid Kumla naturskyddsförenings stuga Ekenäs

OBS! Coop i programmet betyder Coop city
Södra Allén 28 i Hallsberg

Onsdag 2 mars  ÅRSMÖTE
Efter årsmötet visar Torbjörn Arvidson bilder från året i naturen
Årsmöte kl. 18.30
Efter mötet: Fika och sedan
Bildvisning kl. 19.30
Plats: Dagcentralen Åsen, Hallsberg

Lördag 12 mars Ugglor
Vi träffas vid grillplatsen i Herrfallsäng.
Där tänder vi grillbrasan och fikar och lyssnar till inspelade ugglor.
Ta gärna med något att grilla och något eget att sitta på om det blir
trångt vid elden.
Samling vid Coop kl. 18.00 eller Herrfallsäng kl. 18.30
Ansvarig: Sture H. 072-72 135 87

Söndag 3 april Länsstämma i Västernärke

Söndag 10 april  Morgon vid Igeln
Inställt! Snöfallet gör det omöjligt för närvarande!

Vårmorgon med tranor och korvgrillning vid fågelsjön i barrskogen
mellan Skogaholm och Pålsboda.
Avresa från Coop kl. 08.00
Ansvarig: Åke Teljå 019-57 89 62

Söndag 24 april Tomta hagar
Natur- och kulturhistorisk vandring mellan slätten och skogen. Två år
har vi måst ställa in den här aktiviteten. Nu ska den bli av.
Coop 9.00 eller Tomta hagar 9.15
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Söndag 8 maj Vandring i Tjälvesta – Snavlunda hagar
Vandring genom de båda reservaten med start vid
reservatsparkeringen i Tjälvesta.
Ca 3 km vandring ”enkel resa”
Med hjälp av bilar kan vi ordna återfärden till Tjälvesta.
Coop kl. 9.00 eller
Reservatsparkeringen Tjälvesta ängar kl. 9.30
Ansvarig: Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Lördag 14 maj  Vårvandring vid Ekenäs
Vårvandring genom Säbylundsparken med utgångspunkt vid
Kumlaföreningens stuga i Ekenäs kl. 07:00
Ansvarig: Åke Teljå 019-57 89 62

Söndag 22 maj  Fjärilslandskapet i Norra Mossby
I detta område genomför Kumla kommun med samarbetspartners
ett projekt för att öka den biologiska mångfalden med fjärilarna
som symbolarter.
Läs mer på https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/natur-och-friluftsliv/fjarilslandskapet.html
David Kindgren-Bartholdsson guidar oss.
Coop city, Hallsberg 09:00
Lugnet, Kumla Naturskola kl. 09:30

Lördag 28 maj  Småkrypspaning vid Lundby äng.
Välkommen till en dag för hela familjen vid Lundby äng som är
månadens reservat. Tillsammans går vi på upptäcktsfärd i det nya
reservatet vid Vibysjön, och letar insekter både i vatten & på land.
Tag med fika. Grillmöjlighet finns också.
Samling sker vid badplatsen vid Hästhagsudden, på sjöns västra
sida kl. 10:00
Månadens reservat arrangerat av Hopajola och Länsstyrelsen.
https://www.studieframjandet.se/Hopajola/naturguidning/manadens-reservat/

Söndag 5 juni  Naturnatten
En vandring i det nya naturreservatet Lundby äng vid Vibysjön. Vi
avslutar på grillplatsen vid Hästhagsudden
Avresa från Coop kl. 18.00
Hästhagsudden vid Vibysjön kl.18:30
Ansvariga: Ingela Wallin 070-276 41 03
Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Juni  Kamperhulta-kärret
Närkes enda lokal för dvärgflickslända.
Närkes insektsförenings aktivitet. Per Karlsson Linderum guidar.
Exakt tid bestäms ca en veckan innan. Se insektsföreningens
hemsida
https://narkesinsektsklubb.wixsite.com/start

Tisdag 14 juni  Skogsplantskolan Vibytorp Hallsberg
Svenska Skogsplantor arbetar med förädlat frö och kvalitets‐
plantor. Här produceras plantor med miljövänligt skydd mot
snytbagge m.m..
Avfärd Coop 14:30
Ansvarig: Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Söndag 3 juli  Rockebro naturreservat
Uppdatering om Rockebro
Vandring längs åsen bland de märkliga åsgroparna, besök vid
Rockebro offerkälla, Botanikslinga med myrlilja, klockljung m.m.
Avfärd Coop 09:00
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Lördag 20 augusti  Stora Kortorp
Nytt naturreservat i gamla beteshagar.
Månadens reservat.
Länsstyrelsen och Hopajola arrangerar
För närmare besked om tid och plats: Se Hopajolas program
eller hemsidsa.
https://www.studieframjandet.se/Hopajola/naturguidning/manadens-reservat/

Torsdag 1 september  Fortum Recycling and Waste
Studiebesök på det som tidigare hette SAKAB
13:00 från Coop City Hallsberg
13.30 vid Sakab
Högst 25 pers. Förhandsanmälan till
Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Söndag 11 september  Svamp
Traditionell svamputflykt
Vi åker till någon lämplig svamplokal. Karl Gustaf Nilsson
hjälper oss sedan att identifiera svamparna.
Avfärd Coop City Hallsberg 09:00
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Lördag 24 september  Kvismaren
Tranor och gäss vid Kvismaren
I kvällningen kommer tusentals gäss och tranor inflygande till
sina övernattningsplatser i Kvismaren.
Favorit i repris sedan förra året.
Avresa Coop City Hallsberg kl. 17.00
Ansvarig: Gunnar Hurtig 070-560 89 01

Söndag 2 oktober  Naturnära skogsbruk
Studiebesök hos Rune Torstenson i Bulltorp
Avresa Coop kl. 09.00
Ansvarig: Ingela Wallin 070-276 41 03

Fredag 7 oktober  Hallsbergsmarken
Besök oss i vårt stånd Vi står i vårt stånd på Stortorget och
informerar om miljövänliga veckan m.m.

Onsdag 26 oktober   Svampkväll med bildvisning
Karl Gustaf Nilsson har sammanställt ytterligare en lista över
intressanta svampfynd i Närke.
Kom på en presentation av den och bildvisning av Sture H.
kl. 19.00 i Kantakrogen på Hallsbergs hembygdsgård.
Ansvarig: Sture Hermansson 072-72 135 87

Söndag 20 november  Medlemmarnas bilder
Vår traditionella avslutning av året
Vi kopplar av med fika och bilder från året som gått.
Ta gärna med dig några bilder. Vi har utrustning att visa dem.
Kantakrogen Hallsbergs hembygdsgård kl. 17.00
Ansvariga: Ingela Wallin 070-276 41 03
Sture Hermansson 072-72 135 87