Välkommen till Hallsbergs Naturskyddsförening

hnflogo3              mosippa-2005,-

Vi är en lokal krets i Naturskyddsföreningen i Sverige.

 

Vårt höstprogram 2013 kan du hämta som en pdf här: Höstprogram 2013