Vi ersätter Gimpeln med Tjälvesta äng

Lördag 21 maj hade vi planerat en exkursion till naturreservatet Gimpeln. Emellertid har det visat sig att stigen vi tänkt följa i reservatet inte är iordningställd, och terrängen krävande att ta sig fram i. Vi ersätter därför Gimpeln med Tjälvesta äng via en vandring runt Kyrksjön i Snavlunda. De som ändå känner att en krävande […]

Läs mer

Grimsö och Morskogasjön

Programmet för resan till Grimsö och Morskogasjön lördag 16 april är klart. Vi åker med samåkning i egna bilar och planen för dagen ser ut så här: 07.45 Avfärd från Konsum i Hallsberg 08.00 Start från Kumla kyrka. 09.30 Anländer till Morskogasjön för fika och fågelstudier från tornet 11.30 Kommer till Grimsö – Genomgång med […]

Läs mer

Nya Anemonen ute

Årets första nummer av Anemonen är utskickat till medlemmarna. Där finns bl.a. aktivitetsprogrammet för 2016. Du kan också ladda ner det Pdf Gamla nummer kan du ladda ner som pdf från Anemonens hemsida

Läs mer