Höstens aktiviteter 2019

Här kan du hämta aktivitetsprogrammet för hösten 2019 som PDF

Lördag 
7 september  Svampar
Vi åker till någon lämplig svamplokal. Hans-Åke Sandberg hjälper oss sedan att identifiera svamparna.
Avresa kl. 9.00 från Coop Hallsberg

Ansvarig: Arne 0730-42 98 65

Tisdag 24 september kl. 17.00 Reningsverket
Vi besöker Hallsberg avloppsreningsverk för att se hur avloppsvattnet tas om hand innan det släpps ut i naturen.
Max 15 personer.

Föranmälan obligatorisk och sker till Kerstin Johansson senast 17/9: 
e-post: Schapp@telia.com
Ansvarig: Kerstin Johansson 076-782 80 60

Lördag 
21 september  Göljestigen
Höstvandring längs en fin vandringsled i Kilsbergen.

Avresa från Coop Hallsberg kl. 09.00

Ansvarig: Monica Nilsson: 073-068 90 45

Fredag 4 oktober  Hallsbergsmarken
Besök vårt stånd där vi bl.a. försöker ”sälja” idéerna i årets miljövänliga vecka

Söndag
 17 november Medlemmarnas bilder
Vår traditionella avslutning av året
Vi kopplar av med fika och bilder från året som gått.
Ta gärna med dig några bilder. Vi har utrustning att visa dem.
Kantakrogen Hallsbergs hembygdsgård kl. 17.00

Ansvarig: Sture 072-721 35 87

 

Tidigare i år:

Tisdag
 12 mars  Årsmöte
Efter själva årsmötet:
 Bildvisning med tillbakablickar från 30 år med Hallsbergs naturskyddsförening
Dagcentralen Knuten Hallsberg kl. 19.00

Lördag 
16 mars  Ugglekväll

Vi samlas i stugan i Herrfallsäng och fikar och lyssnar till inspelade ugglor. Sedan fortsätter vi med att försöka lyssna till levande ugglor i naturen. Kvällen avslutas runt en brasa någonstans. Ta gärna med något att grilla.

Samling vid Coop Hallsberg kl. 18.00 eller Herrfallsäng kl. 18.30

Ansvarig: Arne Holmer 073-042 98 65, 
Sture Hermansson 072-721 35 87

Lördag
 6 april  
Igeln

Vårmorgon med tranor och korvgrillning vid fågelsjön i barrskogen mellan Skogaholm och Pålsboda. 
Kumla naturskyddsförening som byggt och underhållit tornet vid Igeln firar också Hopajolas 25-årsjubileum

Avresa från Coop Hallsberg kl. 08.00

Ansvarig: Åke Teljå 019-578962

Lördag 
13 april  Ekoresa

Gyttorps skolträdgård och ekogårdar.
Avresa Coop Hallsberg kl. 8.45, Kumla kyrka kl. 9.00.

Ansvarig: Laila Jensen 073- 648 38 26

Onsdag 
17 april  Björka lertag

Fåglar och grodlek vid det nyröjda lertaget.

Avresa från Coop Hallsberg 17.15

Ansvarig: Åke Teljå 019-578962

Lördag
 11 maj  Vårmorgon vid Säbylund

Kumla naturskyddsförenings traditionella vårvandring med utgångspunkt från stugan i Ekenäs.
Kl. 06.00
Ansvarig: Åke Teljå 019-578962

Lördag
 25 maj  
Biologisk mångfald i Viby
De tre grannreservaten i Viby: Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby äng. Slåtteräng, beteshage med gamla ekar respektive sluten lövskog med ekar.
Vi firar den biologiska mångfaldens dag och Hopajolas 25-årsjubileum. Hopajola har bidragit till samtliga dessa reservat.
Avresa Coop Hallsberg kl. 9.00

Ansvarig: Sture Hermansson 072-721 35 87

Onsdag
 5 juni  Naturnatten vid Skåle klint och gård

Med utgångspunkt från grillplatsen vid Tisaren nedanför Skåle gård gör vi en vandring upp på Skåle klint eller längs stranden, allt efter lust och förmåga.
Vi avslutar kvällen vid grillplatsen.
Avresa från Coop Hallsberg kl 18.00

Ansvarig Kerstin Johansson 076-782 80 60

Lördag
 15 juni  Matstorpakärret
Matstorpakärret ligger vid Matstorpabäcken som rinner ned mot Skogaholm. Kärret slogs förr till vinterfoder för djuren. Där växer nu ängsnycklar m.m. Gummistövlar är lämpliga skodon.
Avresa från Coop Hallsberg kl 09.00
Ansvarig:
Åke Teljå 019-578962

Lördag 
29 juni  Lejakärret

Lejakärret är ett rikkärr i närheten av Fanthyttan norr om Lindersberg med orkidéer mm. Beroende på väder och tid kanske vi hinner med något mera besök på reservat i närheten. 
Räkna med heldagsutflykt.
Avresa från Coop Hallsberg kl 09.00

Ansvarig Kerstin Johansson 076-782 80 60

Fredag
 26 juli  Slåtter vid Ekenäs

Vi hjälps åt att slå vid Kumlaföreningens stuga vid Säbylund. Efter slåttern som bör vara klart ca kl. 12 bjuder föreningen deltagarna på sillunch.
kl. 9.00 vid Ekenäs

Ansvarig: Åke Teljå 019-578962

Söndag
 18 augusti  Södra Kilsbergen

Baggetorps hembygdsgård med Sveriges äldsta äppleträd, Tryggeboda limstensgruvor.
Avresa från Coop Hallsberg kl. 09.00

Ansvarig: Kerstin Johansson 076-782 80 60